THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA  
[Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch tại TPHCM]_Thư mời viết bài Hội thảo khoa học :  
Hội thảo cấp Trường “Ứng dụng Công nghệ số trong Nghiên cứu Marketing & Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nghiên cứu Marketing cho doanh nghiệp”  
[2019-ĐH Mở TPHCM] Hội thảo nghiên cứu sinh về kinh doanh, kinh tế, giáo dục và tài nguyên 2020 (PBER2020)  
[ĐH Kinh tế-ĐH QG Hà nội] Thư mời viết bài HTQT  
Hội thảo khoa học  
[2019-UFM] Thư mời tham dự Hội thảo cấp trường :  
[2019-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo cấp Trường:  
[Hiệp hội các trường ĐH,CĐVN] THÔNG BÁO SỐ 2 về việc tổ chức Hội thảo:  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế 14th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICS2019)