[2022-UFM] Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: “Business based on Digital Platform”, BDP-2  
Danh sách đề tài đề án khoa học các cấp năm 2021  
[2021-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia  
Thư mời viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc gia lần XIV về  
[UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế  
[2021-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học:  
[2021-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học:  
[2021_ĐH Kinh tế ĐH Đà Nẵng]_Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2021)  
[UFM] Thư mời viết bài HTKH  
[UFM] Thư mời viết bài HTKH: