UFM tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019  
Kế hoạch số 94/KH-BGDDT tổ chức xét tặng Giải thưởng  
[2020] Quyết định phê duyệt đề tài SVNCKH năm 2020  
Quy định SVNCKH Trường ĐH Tài chính-Marketing  
DSSV hoàn thành NCKH năm 2019  
Lễ tổng kết và trao giải - Giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần 21 năm 2019  
Lễ tổng Lễ tổng kết và trao giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 của Bộ GD&ĐT  
Hội nghị giới thiệu các hoạt động và phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm 2019  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Thông báo Tổ chức lớp đào tạo Phương pháp và Kỹ năng Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên