Quyết định phê duyệt đề tài SVNCKH năm 2023  
2022_Danh sách Sinh viên hoàn thành NCKH năm 2022  
TỌA ĐÀM  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 12 – năm 2023  
QLKH_Danh sách đề tài Sinh viên NCKH đạt giải Tài năng Kinh tế trẻ UFM 2022, tham gia Giải thưởng KH&CN của Bộ GD&ĐT, Giải thưởng SVNCKH-Eureka  
2452-QĐ công nhận Sinh viên hoàn thành đề tài NCKH năm 2021  
124-Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sinh viên NCKH - Eureka lần thứ 24 năm 2022  
213-Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên của Bộ GD&ĐT năm 2022  
[2022] Kế hoạch triển khai Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần thứ 11 -2022  
QĐ công nhận hoàn thành đề tài SVNCKH năm 2020