Hội nghị giới thiệu các hoạt động và phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm 2019  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Thông báo Tổ chức lớp đào tạo Phương pháp và Kỹ năng Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên  
Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka năm 2019  
Kế hoạch xét giải Sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục & đào tạo năm 2019  
QĐ phê duyệt đề tài Sinh viên NCKH năm 2019  
Hội nghị tổng kết Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2018 và triển khai phương hướng năm 2019  
Lễ tổng kết và trao Giải thưởng  
Tóm tắt các đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2018 (Abstract)  
Thông báo về việc triển khai Giải thưởng SVNCKH “Tài năng kinh tế trẻ” lần 8 – năm 2019