Phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu về tạp chíHội đồng biên tập tạp chí NC Tài chính - Marketing

Email In PDF.

Tổng Biên tập:

PGS.TS. Lương Minh Cừ

Phó Tổng Biên tập:

PGS.TS. Đào Duy HuânHội đồng Biên tập

PGS.TS. Trịnh Doãn Chính
PGS.TS. Lương Minh Cừ
GS.TS. Nguyễn Thị Doan
GS.TSKH. Nguyễn Duy Gia
GS.TS. Vũ Văn Hiền
PGS.TS. Đào Duy Huân

TS. Phạm Thị Ngọc Mỹ
TS. Nguyễn Hoàng Quế

PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

TS. Phan Văn Thăng

PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền


Cộng tác viên nước ngoài

TS. Yusra Anas (Singapore)

GS.TS. Trần Tâm (Mỹ)


Thư ký tòa soạn

PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Editor-in-Chief:

Assoc. Prof. Luong Minh Cu

Deputy Editor-in-Chief:

Assoc. Prof. Dr. Dao Duy HuanEditorial Council

Assoc. Prof. Dr. Trinh Doan Chinh

Assoc. Prof. Dr. Luong Minh Cu

Prof. Dr. Nguyen Thi Doan

Prof. Dr.Sc. Nguyen Duy Gia

Prof. Dr. Vu Van Hien

Assoc. Prof. Dr. Dao Duy Huan

Dr. Pham Thi Ngoc My

Dr. Nguyen Hoang Que

Assoc. Prof. Dr. Dinh Ngoc Thanh

Dr. Phan Van Thang

Assoc. Prof. Dr. Dang Huu Toan

Prof. Dr. Nguyen Thanh Tuyen

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 15:12 )
 
Các bài viết khác...