Phòng Quản lý khoa học

THÔNG TIN KHCN

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thư mời viết bài tham luận hội thảo quốc tế ICBE2017 do trường Đại học Tài chính - Marketing và KODISA đồng tổ chức qlkh 100
2 Thông báo viết tham luận chủ đề "Đổi mới quy trình thực tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đối với sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế trong xu thế hội nhập" qlkh 536
3 Thư mời viết tham luận hội thảo quốc tế "Thị trường tài chính Châu Á" qlkh 654
4 Thư mời viết tham luận hội thảo"Xây dựng Tp.Cần Thơ thành Trung tâm Thương mại - Dịch vụ của vùng Tây Nam Bộ" qlkh 778
5 Thư mời viết tham luận hội thảo"Hiệp định TPP- Cơ hội, thách thức và giải pháp" qlkh 681
6 Thư mời viết tham luận hội thảo"Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học" qlkh 524
7 Thông báo về việc viết tham luận tham gia Hội thảo quốc tế "Mô hình hoạt động của các công ty tài chính" qlkh 578
8 Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng về phương pháp phân tích định lượng trong kinh doanh - Khóa 3 qlkh 494
9 Triển khai Giải thưởng "Tài năng kinh tế trẻ" lần 3 - năm 2014 qlkh 360
10 Thư mời viết bài nghiên cứu tham gia hội thảo "Việt Nam trong AEC" qlkh 1098
11 Thông báo về việc tổ chức hội thảo quốc tế "International Conference on Finance and Economics" Administrator 486
12 Thư mời viết bài đăng Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang Administrator 622
13 Thông báo về việc tổ chức lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2013 và Quy chế Giải thưởng Administrator 515
14 Thông báo v/v mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 Administrator 474
15 Thư mời viết bài - ĐH Ngoại thương cơ sở TP HCM Administrator 423
16 Thông báo về việc mời viết bài cho hội thảo khoa học "Conference on Management Science" Administrator 854
17 Thư mời viết bài tham luận tham gia hội thảo khoa học, chủ đề "Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam" qlkh 954
18 Lịch học lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học Administrator 887
19 Thông báo hoãn việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước" qlkh 538
20 Thông báo về việc mời tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Vĩnh Long năm 2013 Administrator 579
21 Thông báo tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Tái cấu trúc DN Nhà nước" qlkh 632
22 Thông báo tham gia đề xuất danh mục đề tài KHCN tỉnh Bến Tre qlkh 578
23 Hội thảo khoa học "Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" qlkh 4883
24 Thông báo về việc tham dự các hoạt động khoa học năm 2012 qlkh 437
25 Thông báo thay đổi lịch học lớp SPSS dành cho giảng viên, viên chức qlkh 424
26 Thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng "Phương pháp nghiên cứu khoa học" cho giảng viên, viên chức nhà trường qlkh 1276
27 Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học” qlkh 441
28 Đối thoại chính sách (VTV1): Lãng phí đầu tư từ các mô hình kinh tế qlkh 1719
29 Phát triển kinh tế TP.HCM đến năm 2020: Hướng tới chiều sâu qlkh 637
30 Quyết định phê duyệt danh mục và chủ nhiệm đề tài nhánh cấp thành phố năm 2011 qlkh 1077
31 Thông báo tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Tp.HCM theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" qlkh 675
32 Thông báo tổ chức xét tặng giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2011 qlkh 488
33 Thông báo về việc xét khen thưởng thành tích NCKH nhân kỷ niệm 35 năm thành lập trường qlkh 539
34 Thông báo đăng ký bổ sung đề tài NCKH cấp trường qlkh 511