Phòng Quản lý khoa học

NCKH GIẢNG VIÊN

hits Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Kế hoạch và biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2019 Chủ nhật, 19 Tháng 11 2017 301
2 Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017 Thứ tư, 06 Tháng 4 2016 502
3 Các biểu mẫu theo Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017 Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 537
4 Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học của UFM Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 1680
5 Công bố báo cáo khoa học theo chuẩn quốc tế và Kỹ năng mềm cho nghiên cứu khoa học Chủ nhật, 09 Tháng 10 2011 3343
6 Một số khái niệm về sở hữu trí tuệ Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 701