Phòng Quản lý khoa học

Thông báo viết tham luận chủ đề "Đổi mới quy trình thực tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đối với sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế trong xu thế hội nhập"

Email In PDF.

Vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 3 2016 16:08 )