Phòng Quản lý khoa học

Biểu mẫu đăng ký Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên ("Tài năng Kinh tế trẻ" lần 5 - UFM)

Email In PDF.

Các bạn sinh viên click vào đường dẫn bên dưới để download Biểu mẫu cần thiết cho việc đăng ký tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên - "Tài năng Kinh tế trẻ" lần 5 UFM:

>> http://bit.ly/1kcrlNQ

Xem thêm về Quy định về hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing tại đây

Phòng Quản lý khoa học

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 09:07 )