Phòng Quản lý khoa học

Thông tin về Hội thảo khoa học

Email In PDF.

HỘI THẢO KHOA HỌC

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ 6, ngày 08/6/2012

Địa điểm: Cơ sở 2, trường ĐH Tài chính - Marketing

Số 2C, đường Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp.HCM

Tham khảo tài liệu tại đây:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chứng khoán phái sinh của ngân hàng thương mại

Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Quyền sở hữu và biến động lợi nhuận của ngân hàng

Hoạt động của ngân mại Việt Nam sau hội nhập kinh tế thế giới và tiến trình tái cơ cấu

Thách thức chính sách trong quá trình tái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam

Nhìn lại hoạt động của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và một số gợi ý điều hành chính sách

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong quá trình tái cơ cấu

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong hội nhập thông qua tiến trình tái cấu trúc

Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam để phát triển kinh tế nhằm tạo "lực đẩy" cho các NHTM Việt Nam phát triển trong bối cảnh hội nhập

Nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong quá trình tái cấu trúc NHTM CP Việt Nam hiện nay

Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng - "Bước đệm cần thiết tiến tới nâng cao chất lượng và phát triển dịch vụ của các NHTM trên địa bàn TP.HCM

Thương hiệu ngân hàng - Vấn đề cần quan tâm khi tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Tính cấp thiết của tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam - Một số giải pháp cơ cấu lại các NHTM giai đoạn 2011 -2015

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 6 2012 09:03 )