Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học

Email In PDF.

Chức năng:

Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Chức năng chính của Phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm.

  1. Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường
  2. Khai thác đề tài, tổ chức thực hiện và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
  3. Quản lý – khai thác tài sản trí tuệ
  4. Quản lý về mặt hành chính cho lưu học sinh

Là 4 công tác trọng tâm mà Phòng đang đảm trách.

Nhiệm vụ chính:

+ Xây dựng và tổng hợp kế hoạch KHCN trong Trường và điều phối, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Trường lên cấp trên. Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định KHCN thống nhất trong toàn trường.

+ Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ với các địa phương. Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học chuyển giao với các cơ sở sản xuất nhằm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

+ Tổ chức việc đánh giá các kết quả NCKH, kiến nghị việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc và công tác NCKH của sinh viên và giải thưởng sinh viên NCKH.

+ Quản lý công tác thông tin, tư liệu khoa học, hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh.

+ Quản lý tài sản trí tuệ.

Quyền hạn:

+ Được yêu cầu cung cấp các phương tiện, nguồn lực, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc.

+ Được phối hợp với các phòng ban khác cung cấp số liệu phục vụ cho việc phân tích quá trình đào tạo của trường.

+ Được yêu cầu các khoa, phòng ban cung cấp các số liệu đáp ứng yêu cầu của công việc.

+ Được cung cấp các trang thiết bị nghiên cứu triển khai các sản phẩm dịch vụ liên quan đào tạo.

+ Đựơc đề xuất tuyển dụng nhân sự cho phòng.

+ Được đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên phòng.

Liên hệ:

+ Phòng A.106 số 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 08.39974994

+ Email Phòng QLKH: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

+ Email Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Marketing: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 19:20 )