Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học

Email In PDF.

1. Chức năng:

Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Chức năng chính của Phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm.

2. Nhiệm vụ:

+ Xây dựng và tổng hợp kế hoạch KHCN trong Trường và điều phối, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Trường lên cấp trên. Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định KHCN thống nhất trong toàn trường.

+ Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ với các địa phương. Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học chuyển giao với các cơ sở sản xuất nhằm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

+ Tổ chức việc đánh giá các kết quả NCKH, kiến nghị việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc và công tác NCKH của sinh viên và giải thưởng sinh viên NCKH.

+ Quản lý công tác thông tin, tư liệu khoa học, hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh.

+ Quản lý tài sản trí tuệ.

+ Quản lý về mặt hành chính cho lưu học sinh

3. Thành tích nổi bật

Hoạt động  khoa học của trường thực sự được đẩy mạnh và đi vào nề nếp kể từ năm 2004 khi Phòng Quản lý khoa học của Trường được thành lập. Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng Nghiên cứu khoa học đã được thực hiện, như Đào tạo, phát triển, năng lực nghiên cứu cho cán bộ - giảng viên (từ năm 2009 đến nay, Trường đã giao 163 đề tài NCKH cấp cơ sở, hàng trăm đề tài đã được nghiệm thu); Đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu cho sinh viên, học viên (trong năm 2014-2015 có tổng số 56 đề tài NCKH sinh viên được triển khai, 8 đề tài đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, trong đó có 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 4 Giải Ba và 2 Giải khuyến khích); Đa dạng hóa các hình thức hoạt động KHCN nhằm thúc đẩy công tác NCKH như tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn; đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo do các bộ, ban ngành và các tổ chức khác chủ trì (từ năm 2011 đến nay Trường đã tổ chức thành công 2 hội thảo cấp quốc tế, 6 hội thảo cấp Bộ, 2 hội thảo cấp Tỉnh, 11 hội thảo cấp trường); Từng bước thiết lập và phát triển công tác quan hệ đối tác chiến lược trong NCKH với các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước nhằm tư vấn, chuyển giao kết quả NCKH; Gắn kết hoạt động NCKH và đào tạo; Cải tiến chất lượng công tác quản lý NCKH.

4. Nhân sự:

  • Trưởng phòng: TS. Bảo Trung
  • Phó phòng: TS. Phan Thị Hằng Nga
  • Chuyên viên: ThS. Võ Ngọc Bảo Châu, ThS. Bùi Hồng Trang, ThS. Nguyễn Thu Hà, CN. Lê Thị Hồng Hạnh.

 

5. Thông tin liên hệ:

  • Trưởng phòng: TS. Bảo Trung (email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )
  • Điện thoại VP: (028) 3.872.6699 – số nội bộ: 255- 256
  • EmailĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Website: phongquanlykhoahoc.ufm.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng B.203 số 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 04 Tháng 6 2018 08:34 )